برنامه یاد بعضی نفرات
 
اشعار «ناصر فرهنگ‌فر» کتاب می‌شود
در هشتاد و ششمین شماره فصل‌نامه «ماهور»
ارشد تهماسبی و حمید متبسم در گفت‌وگوی ویدیویی با «موسیقی ما» از گذشته و حال موسیقی ایران می‌گویند
پای صحبت‌های نوازنده‌ی پیشکسوت تار درباره کتاب جدیدش، خاطراتش از دهه 60، کانون چاووش، لطفی، علیزاده، سالار عقیلی و دیگران
با اهدافِ بررسی مفهوم دستگاه و بررسی مسیرهای پرده‌گردانی در دستگاه‌ها
به همت آموزشگاه موسیقی مهرورزان آباده؛
ارشد تهماسبی در آستانه کنسرتش با گروه نوروز و سالار عقیلی؛ارشد تهماسبی | موسیقی ما