برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
سرانجام پس از دو سال وقفه در برگزاری اجراهای صحنه‌ای
با خوانندگی حسین نورشرق و حضور نوازندگانی چون حمید قتبری، سیاوش ولی‌پور و ...
معاون وزیر بهداشت می‌‌گوید مجوزی برای کنسرت‌های کیش داده نشده استکنسرت موسیقی | موسیقی ما