برنامه یاد بعضی نفرات
 
وضعیت ناگوار برادر مدونا؛
اقدام اعتراض‌آمیز رادیوهای سومالی؛
پس از استفاده از موسیقی برای شکنجه در زندان گوانتانامو؛



اعتراض | موسیقی ما