Farhad Forootani Bahar بهار  فرهاد فروتنی
به بهانه پرونده‌ای برای آلبوم اشارات نظر و صحبت‌های رضا تاجبخش؛
پرونده ای برای آلبوم «اشارت نظر» میلاد درخشانی - 2
پرونده‌ای برای آلبوم «اشارات نظر» میلاد درخشانی – 1پرونده‌ای برای آلبوم «اشارات نظر» میلاد درخشانی | موسیقی ما