برنامه یاد بعضی نفرات
 
حمیدرضا نوربخش: حسین زمان دردِ مردم را داشت
سرطان از عاشقانه‌خوان بی‌حاشیه قوی‌تر بود
خواننده «مشق عشق» از چند ماه قبل تحت درمان قرار دارد
در گفتگو با «موسیقی ما» و پس از سال‌ها دوری از صحنه عنوان شد
پایان «داغ دوری» حسین زمان پس از 17 سال
در نشست خبری کنسرت این خواننده که قرار است پس از هفده سال برگزار شود عنوان شد
به مناسبت مجوز گرفتن حسین زمان پس از 16 سال
حسین زمان خبر داد:
حسین زمان از شرایط بد کاری‌اش در ایران می‌گوید؛
گله‌‌ی حسین زمان از عدم صدور مجوز برای اجرای كنسرت؛حسین زمان | موسیقی ما