برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با آهنگ‌سازی علیرضا مشایخی، نادر مشایخی، رضا والی، امین شریفی، گلفام خیام و ...
دور دوم فستیوال بداهه‌نوازی Show of Hands با اجرای گلفام خیام و زوفیلا بورُس استارت خورد
نشر «هرمس» و کمپانی «E.C.M» برگزار می‌کنندگلفام خیام | موسیقی ما