برنامه یاد بعضی نفرات
 
در ششمین روز از جشنواره موسیقی ایلام
در ششمین روز از جشنواره موسیقی ایلام چه گدشت؟
با اجرای سه تک‌نوازی و گروه‌نوازی
به سرپرستی خدامراد هنرمند و نیز تکنوازی دیوان از مصطفی کارگری
نخستین روز از ششمین جشنواره‌ی موسیقی ایلام برگزار شد
در دو بخش گروه‌نوازی و تک‌نوازیجشنواره موسیقی ایلام | موسیقی ما