ایکان (Akon)
جنون دونفری (Folie à Deux)
پرسش و پاسخ (Call and Response)
گفت‌و‌گوی الکتریکی (Electric Arguments)

صفحه‌ها
معرفی آلبوم خارجی | موسیقی ما