برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با آثاری از علی تجویدی، همایون خرم،هوشنگ ظریف، جلیل شهناز و فرهنگ شریف
18 شهریور در فرهنگسرای ارسباران صورت می‌گیرد
شنبه ۱۸ شهریور در فرهنگسرای ارسباران
نواخته‌های استاد در هفتاد سالگی در ابوعطا و همایون
به صورت اختصاصی و برای اولین بار از «موسیقی ما» ببینید
خداحافظی با «شریف»ی که مضراب‌هایش را عاشقانه نواخت
صبح امروز در سن 85 سالگی
به دنبال خلف وعده مسئولین فرهنگی در پرداخت هزینه‌های درمانی تارنواز پیشکسوتفرهنگ شریف | موسیقی ما